Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı, 6273 S.Y. Çek Yasasının Mahkemelerce Uygulanması

  6273 Sayılı Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 5941 Sayılı Çek Kanununun 5/1. fıkrasında düzenlenen “çekin karşılığını bankada hazır bulundurmamak suretiyle karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet vermek” nedeniyle açılmış soruşturma ve koğuşturmalarda nasıl bir karar verileceği hususunun da açıklanması gerekmektedir. 5941 Sayılı Çek Kanununun 5/1. fıkrasında düzenlenen “çekin karşılığını bankada hazır bulundurmamak […]